Pravidla

Pravidla pro rok 2018

  1.  Soutěž v požárním útoku ŽEN a MUŽŮ.
  1.  Hodnotí se pouze provedení požárního útoku na čtyř pohárových soutěžích (součástí pohárových soutěží je i doprovodná soutěž, jejichž výsledek se počítá pouze do hodnocení místní soutěže, ne však do poharu 4 sborů) podle pravidel požárního sportu s místními úpravami, t.j. každá soutěž má svá specifická  pravidla, která budou sdělena na  poradě velitelů, při nástupu nebo na  pozvánce, a.j.

 

Soupis pravidel, která jsou společná na všech soutěžích :

Nářadí pro požární útok :

– 1ks sací koš s funkční klapkou a zpětným ventilem.
– 2ks hákový klíč (dle pořadatele soutěže)
– 2ks savic , délka 2,5 m, průměr 110 mm (viz pravidla p.s.)
– 1ks požární stroj
– 2ks širokých (zásahových) hadic „B“, průměr 75 mm, plošná šíře min. 113 mm a délky min. 19 m.
– 1ks třícestný rozdělovač ( viz pravidla p.s.)
– 4ks širokých (zásahových) hadic „C“ průměr 52 mm, plošná šíře min. 79 mm a délky min. 19 m.
– 2ks proudnice (viz pravidla p.s.)

 

Časomíra – dle pořadatele (elektronická, nebo stopky)
Terče       – dle pořadatele (sklopné, nebo plechovky)
Při selhání časomíry opakuje družstvo pokus na konci soutěže.

 

Provedení požárního útoku :

Ženy – dle pravidel požárního sportu (roztahování), případně upraveny místními úpravami dle pořadatele ( kratší náběh k základně a jiné)
– obuv, jednotný oděv (dle pravidel p.s.), přilba – jednotná (dle pravidel p.s.)

Muži – dle pravidel p.s. s místnímy úpravami pořadatele ,ale starý způsob. T.j. hadice jsou na základně smotány do kotoučů a po odstartování je nutno hadici uchopit, nadzvednout ze základny a na libovolném místě rozvinout (kopání do hadic je zakázáno)
Oděv – pracovní stejnokroj (dle počasí může být na poradě velitelů dohodnuto startovat bez blůzy), opasek min. šíře 45mm („pro proudaře“, nemusi mit vsichni členové )
Obuv – jednotná, těžká
Přilba – sportovní, zásahová (dle pravidel p.s.)

Půjčování členů jiného týmu – dle pořadatele dané soutěže.

 

Výjimky z pravidel p.s.

– stroj na základně může být nastartovaný.
– nádrž na vodu se nebude po dobu útoku doplňovat.
– proudnice vč. půlspojky se smí dotýkat země.
– půjčování členů jiného týmu

 

Protesty :

Na podání protestu je stanovena kauce 1000 Kč.
Protest musí být podán písemně do 10 minut od „prohřešku“, nebo před začátkem pokusu. (viz. pravidla p.s.)
Při uznání protestu se kauce vrací, při neuznání propadá pořadateli.

 

Podmínky soutěže:

Družstva, která chtějí soutěžit o putovní pohár, se musí zúčastnit všech bodovaných soutěží!

Bodovaná budou pouze ta družstva,  která se zúčastní všech soutěží. Na vyhlášení v Jasinově budou předány poháry v kategorii muži i ženy, za 1. 2. a 3. místo, putovní poháry získají družstva, která budou mít po všech soutěžích nejvíce bodů. Putovní poháry získají vítězná družstva  na 1 rok a jejich povinností je vrátit ho nejpozději v den konání příštího vyhlášení.

Bodové hodnocení:

1.místo – 6 bodů
2.místo – 5 bodů
3.místo – 4 body
4.místo – 3 body
5.místo – 2 body
6.místo – 1 bod
7.až 999. místo – 0 bodů
Nedokončeno – 0 bodů

Při bodové rovnosti po všech soutěžích rozhoduje součet dvou nejlepších dosažených časů na útoku, popřípadě pak při rovnosti tří časů.
Při neúčasti družstva na nástupu k vyhlášení, nebudou danému družstvu započteny dosažené body ( pokud se předem neomluví veliteli soutěže).
Při vyhlášení každé pohárové soutěže bude družstvům sděleno průběžné pořadí výsledků Poháru Čtyř Sborů.

 

V každé dílčí soutěži bude dodatečně (podle zúčastněných družstev) vytvořena tabulka sestávající se pouze z družstev zapojených do soutěž o pohár a z této tabulky se bude tvořit bodování podle výše zmíněného pořadí. (Příklad: soutěže v Nýrově se zúčastní 8 družstev, ale v soutěži o Pohár Čtyř Sborů bude zapojeno pouze 5 družstev. Sestaví se tedy dodatečná tabulka pouze pro účely rozdělení bodů,stávající se z těchto 5 družstev). Tyto úpravy bude možné provést i dodatečně před poslední soutěží poháru a to podle aktuálních potřeb.

Termíny soutěží :

– Zábludov. – 30.6.2019
– Nýrov        – 5.7.2019

– Letovice    – 24.8.2019
Jasinov      – 31.8.2019

 

Zástupci sborů:

Nýrov – Roman Šiller
Jasinov – Pavel Pravec
Letovice – Petr Dokoupil
Zábludov – Ivo Skoupý
5.člen –  Martin Vrána.


Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma!
Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč!
Objednat