Aktuality

Stanoveny termíny soutěží pro rok 2017:

5.7.2018 – Nýrov
21.7.2018 – Jasinov
18.8.2018 – Letovice
25.8.2018 – Zábludov (Vyhlášení výsledků poháru)